Ιωάννης Δ. Φαρσαρώτας
Σεμινάρια - Εκπαίδευση - Ερευνα
σε Νομικά, Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά Ζητήματα.

Τράπεζες


Tράπεζα της Ελλάδος

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

European Savings Banks Group

European Association of Co-operative Banks

Τραπεζική Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Eυρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων

Eυρωπαϊκή Ενωση Τραπεζικής Ιστορίας

European Investment Bank

Παγκόσμια Τράπεζα

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών


 
Εθνική Τράπεζα

Τράπεζα Πειραιώς