Ιωάννης Δ. Φαρσαρώτας
Σεμινάρια - Εκπαίδευση - Ερευνα
σε Νομικά, Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά Ζητήματα.

Εκπαίδευση                                                                    

http://www.uoa.gr/

http://www.unipi.gr

http://www.teiath.gr

http://www.teipir.gr

http://www.aueb.gr

http://www.iib.org

http://www.iif.com

http://www.cnam.gr