Ιωάννης Δ. Φαρσαρώτας
Σεμινάρια - Εκπαίδευση - Ερευνα
σε Νομικά, Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά Ζητήματα.

Συνεργάτες

                                                                      

Dr Αριστέα Σινανιώτη - Μαρούδη (Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά)


Γιάννης Στεφανίδης (Διεθνές εμπόριο) - Φίλος και συνεργάτης για πάντα


Παναγιώτης Μαλακός (Χρηματοοικονομικά)


Dr Ιωάννης Κριτσωτάκις (Διεθνές εμπόριο - Εξαγωγές)


Dr Ιάκωβος Ηλιάδης (Χρηματοοικονομικά - Χρηματιστηριακά)


Dr Γεώργιος Γκότσης (Μαθηματικά - Στατιστική - Χρηματοοικονομικά)


Dr Κων/νος Χατζάκης ( Πληροφορική-Εκπαίδευση) Φίλος και συνεργάτης για πάντα


Νικόλαος Καρπαθάκης (Σύμβουλος Πληροφορικής - Διαδικτύου)


Ηλίας Σκαφιδάς (Νομικός Σύμβουλος - Τραπεζική εποπτεία)


Πλάτων Θωμάς (Πωλήσεις Marketing)


Δημήτριος Τζούβαλης (Δικηγόρος)


Νικόλαος Καλαμαράς (Φοροτέχνης Λογιστής)


Αλέξανδρος Τοπάλογλου  - Οικονομολόγος - λογιατής


Αλέξιος Βαρελάς (Management ανθρωπίνων πόρων)


Αντριάνα Βρεττού - Κοντού (Γραμματέας)


Μαρία Φιλιππάτου (Λογίστρια)


Σπυρογιάννης Καββαδάς (Σύγχρονα Τραπεζικά Θέματα)


Βαγγέλης Σπάτουλας (Σύμβουλος επιχειρήσεων)Δημήτριος Ι. Φαρσαρώτας MBA  Σύμβουλος Επιχειρήσεων


Μιχάλης Αγγελάκης (Τραπεζικά - Νομικά)


Σωτήρης Κλήμης (Ασφαλιστικά)


Σπυρίδων Δεσύλας (Ασφαλιστικά)


Παναγιώτης Διαμαντόπουλος ( Σύμβουλος διαχ/σης ανθρώπινου δυναμικού) Φίλος και συνεργάτης για πάντα


Χαράλαμπος Κουνάκης (Πωλήσεις)