Ιωάννης Δ. Φαρσαρώτας
Σεμινάρια - Εκπαίδευση - Ερευνα
σε Νομικά, Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά Ζητήματα.

Νομικά
Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνηση περιουσία (Δημήτριος Ι.Φαρσαρώτας ΜΒΑ) (Δημοσίευση)

Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης. Αρθρο 99 (Δημήτριος Ι. Φαρσαρώτας ΜΒΑ)
(Δημοσίευση)

Το εφαρμοστέο δίκαιο των συμβάσεων στις συμβάσεις επιχείρησης (Α μέρος)
(Δημοσίευση)

Το εφαρμοστέο δίκαιο των συμβάσεων στις συμβάσεις επιχείρησης (Β μέρος)
(Δημοσίευση)

Το εφαρμοστέο δίκαιο των συμβάσεων στις συμβάσεις επιχείρησης (Γ μέρος)
(Δημοσίευση)

Ειδικές Μορφές Ανωνύμων Εταιρειών

Εξωχώριες ή υπεράκτιες ή υπερόριες εταιρίες

Νεανική επιχειρηματικότητα. «Ξεκινώντας τη δική σου Επιχείρηση». Όλες οι Νομικές Μορφές Επιχειρήσεων.16.03.2015

Νεοφυής Επιχείρηση (Start-Up) 16.03.2015ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Κατανοώντας τη σύγχρονη τραπεζική, Σάκκουλας Αντ. Ν.

Ηλεκτρονική τραπεζική, Σάκκουλας Αντ. Ν.

Η επιχείρηση στην Ενιαία αγορά και το ευρώ, εκδόσεις Σταμούλη